אב"י הנחל השלם - חלק ג' - מכתב תלט'

כבר עברה השנה ופרחה במהירות רבה וימי ראש השנה ממשמשים לבוא ותתחיל לברך במחשבתך שהחיינו והגיענו וקיימנו (וקיימנו והגיענו) לזמן הזה שהוא ראש השנה הקדוש שנזכה להתועד יחד בתוך הקיבוץ הקדוש של הצדיק שיודע ענין ראש השנה לעומקא וכח החסד הנפלא והנורא של ראש השנה שממשיך הצדיק היודע ענין ראש השנה לעומקא יגן ויעזור לו ולביתו שלום וחיים וכל טוב.
ועתה אחי חזק ואמץ בכל הדברים ששמעת מכבר ותזכור בכל פעם עוצם גדולתו ונוראות כוחו של זקן שבזקנים דקדושה שאנו חוסים בו שבעוצם כוחו יתתקן הכל ויתהפך הכל לטובה בעזרת ה' יתברך ועלינו לשמוח בכל עת בכל עוז שהבדילנו מן התועים החולקים עליו בגאוה ובוז.
ה' יתברך ברחמיו יתן בליבנו להתחזק להכין עצמנו על ראש השנה הקדוש ונזכה לכתיבה וחתימה טובה לחיים טובים ארוכים ולשלום.

{אב"י הנחל השלם - חלק ג' - מכתב תלט'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה