אב"י הנחל - חלק ג' - מכתב תמד'

תדע ותאמין באמונה שלמה שאין שום דבר ולא שום עבודה קלה נאבד לעולם ואפילו התעוררות בעלמא ומכל שכן כשעושה איזה עובדה דקדושה אזי תכף חוטף אותו הצדיק האמת העוסק בתיקון נפשות ישראל ומכניס אותו למקום שמכניס לצורך הבנין הנפלא והנורא שהוא עוסק לבנות להכניס לשם כל הנדחים שבעולם ולא ישאר אחד מהם בחוץ.

{אב"י הנחל השלם - חלק ג' - מכתב תמד'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים


תם ונשלם שבח לאל בורא עולם - ספר הגאולה אב"י הנחל השלם - מכתבים קדושים של משיח צדקינו מלך ישראל וגואלו רבי ישראל בער אודסר רבי נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה