אב"י הנחל - חלק ג' - מכתב תמב'

כשהאדם במצר גדול והרע והסטרא אחרא מתגברים עליו כמו שמתגברים עד שאין לו דרך לנטות ימין ושמאל עד שנדמה שאפס תקוה ח"ו והוא בעוצם דחקו ומצרי נפשו פונה לה' יתברך מן המצר אף על פי שמה שפונה עצמו לה' יתברך הוא רק כחוט השערה הוא יקר מאד בעיני ה' יתברך ונעשה מ - מ'צ'ר' - צמר בחינת חוט של צמר שמלבין העוונות ביום הכיפורים.

{אב"י הנחל השלם - חלק ג' - מכתב תמב'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה